Changde Water Meter Manufacture Co.,Ltd

Về chúng tôi

Công ty TNHH sản xuất đồng hồ nước Changde được thành lập năm 1965, vốn đăng ký là 118 triệu đồng CNY, thương hiệu Changde là nhà sản xuất đồng hồ nước và nhà cung cấp giải pháp nước với công nghệ tiên tiến, hệ thống kiểm tra chất lượng hoàn chỉnh và sản phẩm đa dạng. Một doanh nghiệp dự trữ niêm yết quan trọng tại tỉnh Hồ Nam, Công ty TNHH sản xuất đồng hồ nước Changde là một trong những nhà sản xuất mạnh nhất của ngành công nghiệp đồng hồ nước ...
Shrink